Transport pojazdów kosmicznych

Ciekawostki

Słynne wahadłowce kosmiczne NASA zakończyły swoją służbę w 2011 roku.

Oprócz lotów w przestrzeń kosmiczną czasem musiały przemieszczać się także po publicznych drogach.

Zwłaszcza ostatnio, gdy niektóre transportowano do muzeów.

Na zdjęciach prezentujemy promy: Atlantis, Endeavour oraz Discovery. Przypomnijmy, że Challenger i Columbia zostały stracone w katastrofach.

Transport i relokacja maszyn

W czasie transportu maszyn budowlanych po drogach publicznych obowiązuje ścisłe stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym i nieutrudnianie przejazdu innym pojazdom.

Zarówno maszyny przewożone na własnych podwoziach, jak i na platformach przyczep i naczep, nie powinny przekraczać dopuszczalnej skrajni drogowej oraz dopuszczalnych nacisków osi na nawierzchnię drogi.

Jeżeli warunki te nie są spełnione, konieczne jest stosowanie odpowiednich i z daleka widocznych oznakowań na maszynie.

Przejazd pojazdów o zwiększonym nacisku osi wymaga formalnego pozwolenia, które może wydać zarząd dróg – właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia przejazdu, jeśli ma się on odbyć w granicach państwa lub Minister Komunikacji – w razie przejazdu po trasie przekraczającej granice państwa.

W obu przypadkach platforma, na której przewozi się maszynę, musi być poprzedzona przez pojazd wiozący pilota, zaopatrzony w widoczną z daleka odpowiednią tablicę informacyjną.

W przypadku transportu kolejowego maszyn budowlanych, podczas załadunku z rampy czołowej należy, w miarę potrzeby, między wagonami układać pomosty, umożliwiające przetaczanie lub przesuwanie po nich maszyn, a pod przednią część pierwszego wagonu wstawiać podpory, zapobiegające jego uniesieniu się pod wpływem nacisku wjeżdżającej na wagon maszyny.

Dotyczy to oczywiście maszyn o dużej masie, mogącej przeważyć masę wagonu. Płyty łączące wagon z rampą i wagony między sobą, umożliwiające przetaczanie lub przesuwanie po nich ładowanych maszyn, muszą mieć zaczepy albo inne urządzenia zabezpieczające przed obsunięciem, a ich powierzchnie robocze powinny uniemożliwiać poślizg.

Płyty należy oznaczyć trwałym i wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Na otwartych wagonach kolejowych można przewozić maszyny w stanie zmontowanym tylko w przypadku, gdy ich wymiary zewnętrzne mieszczą się w obrysie skrajni kolejowej.

W sytuacjach wątpliwych konieczne jest każdorazowe porozumienie się z władzami kolejowymi, a w razie potrzeby całkowite lub częściowe zdemontowanie maszyny.

Zasady załadunku, ustawienia i zamocowania maszyn przewożonych wagonami kolejowymi ustalają wydane przez PKP „Przepisy o ładowaniu i wyładowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej” (załącznik numer 10 do art. 27 ust. 4 p. 4).

Maszyny budowlane przewożone koleją, podobnie jak ma to miejsce w przypadku transportu drogowego, powinny być konwojowane przez operatorów lub pracowników zaznajomionych z ich obsługą. Osoby te winne być wyposażone w komplet niezbędnych narzędzi i materiałów do ewentualnych napraw zamocowania i zabezpieczeń.

Pracownicy ci powinni znać zasady bezpiecznego zachowania się na torach i w pociągach.

Zaleca się szczególnie staranne ustawianie i mocowanie maszyn na platformach – zarówno kolejowych, jak i samochodowych, na których się je przewozi. Na maszyny te podczas jazdy działają bowiem znaczne siły bezwładności, powstające zwłaszcza w czasie hamowania, siły odśrodkowe – przy pokonywaniu zakrętów oraz siły naporu, wywoływane przez wiatr działający na ich powierzchnie.

Jeżeli jest to maszyna samojezdna, to po ustawieniu jej na platformie należy koniecznie zaciągnąć ręczny hamulec, a dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu zerowym.

Zabezpieczenie maszyn przed przesunięciem wzdłuż osi, która powinna się pokrywać z osią wzdłużną platformy, polega na podłożeniu pod koła lub gąsienice klinów i przybiciu ich gwoździami do podłogi.

Przed przesunięciami poprzecznymi zabezpiecza się natomiast belkami lub krawężnikami, przybijanymi gwoździami do podłogi platformy w odległości 2÷2,5 cm od zewnętrznych krawędzi kół lub gąsienic.

Ponadto maszyny mocuje się do wyznaczonych punktów platformy za pomocą miękkiego drutu o średnicy 3,5-8 mm, który po rozciągnięciu napina się przez skręcanie.

Stopień napięcia tych wiązadeł powinien umożliwiać małe przesunięcia („grę”) maszyny między klinami podłożonymi pod koła lub gąsienice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *